<div align="center"> <h1>Kid Rock zone by K!DMAN</h1> <h3>The best strona o Kid Rock;u! Siekieralt!</h3> <p>mp3 zdjecia muzyka taby teksty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kidman64.terramail.pl" rel="nofollow">http://kidman64.terramail.pl</a></p> </div>